Menu  Menu

Een waardige & respectvolle crematie hoeft niet veel te kosten!

Donor Toestemming Geven?

Donor Toestemming Geven ?
Wie is geschikt om weefsels en organen af te staan?
Haast iedereen is geschikt om donor te zijn. Zowel jonge en oude personen kunnen een ander nieuw leven geven of de kwaliteit van het leven van iemand anders verbeteren.

Doet men dat niet, dan wordt er een aantekening van ‘geen bezwaar’ genoteerd. Daarmee is iedereen een orgaandonor, tenzij anders aangegeven


Hoe Registreer uw wens
De meest uitgebreide en beste informatie over het doneren van organen en weefsels en het registreren van uw wens vindt u op de site donorvoorlichting. Door een donorformulier in te vullen en op te sturen naar het Donorregister kunt u uw keuze over orgaan- en weefseldonatie laten vastleggen in het donorregister. Het Donorregister is een onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het registreert en beheert de ingezonden donorformulieren zorgvuldig. Binnen 6 weken na ontvangst van het donorformulier, stuurt het Donorregister een registratiebevestiging.

Er zijn vier verschillende wijzen waarop u zich kunt registreren. Deze zijn duidelijk aangegeven op het donorformulier. Het donorformulier (ook wel registratieformulier genoemd) kunt u downloaden via onze pagina en kunt het formulier ook digitaal invullen op https://www.donorregister.nl/


Hoe geeft u toestemming voor het doneren
Donatie is uitsluitend mogelijk met toestemming van u of uw naasten. Artsen zijn verplicht na het overlijden van een potentiële donor het donorregister te raadplegen. In dit donorregister kan iedereen vanaf 18 jaar laten vastleggen wat de wens is voor orgaan en weefseldonatie.

In het register kunt u of uw naasten de volgende keuzen laten vastleggen.
Keuze 1: Ik geef toestemming
Keuze 2: Ik geef geen toestemming
Keuze 3: Ik laat mijn nabestaanden beslissen
Keuze 4: Ik laat de keuze over aan een specifiek persoon 
Iedere Nederlander krijgt in het jaar waarop hij/zij achttien wordt een registratieformulier toegestuurd. U kunt uw keuze altijd wijzigen. Wilt u zich laten registreren en heeft u een formulier nodig? Dan kunt zich digitaal aanmelden of een formulier downloaden via onze site en via https://www.donorregister.nl/

Wij adviseren u ook om uw uitvaartwensformulier in te invullen zodat uw kinderen, partner, families, weten wat moet gebeuren als u komt te overlijden, dit kan onenigheid vermijden bij een uitvaart. klik hier voor meer info